Nauczyciel Interaktywnej Klasy

Miałam przybliżyć troszkę szkolenie na które się zakwalifikowałam...
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje projekt
Nauczyciel Interaktywnej Klasy,  dzięki któremu mają się podnieść kwalifikacje nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. 

ŚCDN o projekcie:

Cel projektu:
Celem projektu „Nauczyciel Interaktywnej Klasy” jest rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej.

Zakres wsparcia:
Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje szkolenia stacjonarne (48 godz.) i konsultacje e-learningowe (16 godz.) dotyczące:
  • obsługi tablicy interaktywnej,
  • wykorzystania zasobów internetowych do pracy z tablicą interaktywną,
  • obsługi i zasad pracy z platformą e-learningową
  • obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu interaktywnych materiałów dydaktycznych
  • tworzenia lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  • aktywizujących metod nauczania podczas lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.


Biorę udział w szkoleniu z nadzieją, że ułatwi mi to znalezienie pracy w zawodzie. Jutro piątek - kolejny zjazd. Tym razem bez problemu mogę wziąć w nim udział;)

Musze powiedzieć, że bardzo dobrze pracuje się w programie SMART Notebook i z chęcią poprowadziłabym zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej.
Może kiedyś....
Anjamit

6 komentarzy:

Każdy komentarz niebędący obelgą dla mnie i moich czytelników jest ważny i mile widziany! Dziękuję za "nakarmienie" mojego bloga:)