Knit&Stitch

Zastanawiałam się, będąc jeszcze w Islandii, czy znajdę sklep z włóczką, tu, w Doncaster. Przeszukałam internet i znalazłam wiele internetowych sklepów, ale to nie było to... W końcu Wujek Google zaprowadził mnie do Knit&Stitch. Nie mogłam się doczekać, by zobaczyć co mają w środku. A mają wiele...


I wandered, when I was in Iceland, if I find a yarn shop here in Doncaster.  I have serched in the internet and found many online shops but it wasn't that... Finally Uncle Google led me to Knit & Stitch. I couldn't wait to go and see what's in store. And there is plenty...